„Wy jesteście solą ziemi”

Opublikowane przez Bracia Kapucyni w dniu

Komentarz na V Niedzielę zwykłą

Mt 5, 13-16

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie”.

Komentarz

Dziś Jezus w kolejnym fragmencie tzw. Kazania na górze odsłania przed swoimi uczniami ich misję. Mówi wprost: wy jesteście solą ziemi, wy jesteście światłem świata… Jest to powołanie, każdego z nas – chrześcijan. Powołanie które ma źródło w tożsamości: byciu synami i córkami Ojca.
Sól symbolicznie może być odczytana jako miłość, która pochodzi od Boga. My jako chrześcijanie mamy mieć smak owej miłości, utrzymywać ten smak, strzec i, tym samym, nadawać smak miłości światu.

Zakorzenieni w miłości pochodzącej od Pana, jesteśmy zaproszeni do dzielenia się nią: podejmowania czynów miłosierdzia, a także trudów codziennego życia i tak wskazywać na Niego samego – Dawcę wszelkiego dobra.

Dlatego też strzeżmy owego smaku – na modlitwie, we wzajemnych relacjach – badając przy tym swoje serce.

br. Kamil Pasierbski OFMCap

*zdjęcie Isaac Davis