Wspólnota Przyjaciół

 

Wspólnota Przyjaciół Seminarium Kapucynów gromadzi ludzi związanych z naszym seminarium. Wspólnota przyjaciół to ludzie, którzy duchowo wspierają naszych braci, którzy przeżywają swój postnowicjat w Krakowie. Nasi bracia organizują co roku spotkania formacyjne dla wszystkich sympatyków naszej wspólnoty seminaryjnej. Również w czasie świąt Bożego Narodzenia, czy Wielkanocy organizowane są lokalne spotkania. W czasie tych spotkań jest okazja do złożenia życzeń, wymiany doświadczeń oraz podzielenia się doświadczeniem życia chrześcijańskiego.