Postnowicjat

 

To czas w którym bracia, przygotowują się do ostatecznej decyzji przyjęcia naszego ewangelicznego życia przez złożenie profesji wieczystej. Formacja braci w Postnowicjacie obejmuje ponadto, w przypadku kandydatów do prezbiteratu, przygotowanie do sakramentu święceń i studia filozoficzno-teologiczne w naszym Wyższym Seminarium Duchownym, a w przypadku braci zakonnych, studium teologiczno-franciszkańskie i przygotowanie do rozmaitych posług.