„Wtedy przystąpił kusiciel”

Opublikowane przez Bracia Kapucyni w dniu

Komentarz na I Niedzielę Wielkiego Postu

Mt 5, 38-48

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód.
Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: „Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem”. Lecz On mu odparł: „Napisane jest: „Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych”.
Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na narożniku świątyni i rzekł Mu: „Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest przecież napisane: »Aniołom swoim rozkaże o Tobie, a na rękach nosić Cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień”. Odrzekł mu Jezus: „Ale jest napisane także: „Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego”.
Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: „Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon”. Na to odrzekł mu Jezus: „Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: „Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”.
Wtedy opuścił Go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali Mu

Komentarz

W dzisiejszej Ewangelii Duch wyprowadza Jezusa znad Jordanu na pustynię, gdzie będzie kuszony. Jezus wychodzi z miejsca pełnego życia i obfitości do miejsca śmierci – pustyni. Przebywa tam czterdzieści dni i czterdzieści nocy, doświadczając nie tylko ciężkich warunków życia, ale też samotności oraz potrójnego kuszenia przez diabła.

Pierwsze kuszenie dotyczy cudu zamiany kamienia w chleb, aby Jezus nie cierpiał głodu. Zły chce, aby Mesjasz użył swojej boskiej mocy do zaspokojenia własnego pragnienia i zysku. Życie Jezusa jednak nie polega na służeniu sobie, ale na heroicznym oddaniu siebie za innych, dlatego wskazuje że priorytetem życia nie jest pożywienie, a w konsekwencji obżeranie się, ale Bóg i Jego Słowo.

Drugie kuszenie dotyczy uratowania przez Boga swoich umiłowanych. Tym wzmocnione jest to kuszenie, że odbywa się na Świątyni, gdzie Bóg szczególnie chroni swych wiernych. Jezus jednak odpiera i to kuszenie wskazując na ufność jaką należy pokładać w Bogu i Jego opiece, i której nie trzeba wystawiać na próbę, lecz w nią wierzyć.

Trzecie kuszenie polega na posiadaniu majątku i zaszczytów tego świata, które szatan obiecuje dać Jezusowi w zamian za posłuszeństwo Złemu. Chrystus i ten atak odpiera mocą Słowa otrzymanego od Ojca. Mocą słowa także Mesjasz już wkrótce po powrocie z pustyni będzie powoływał rybaków na apostołów i oznajmiał w synagogach dobrą nowinę i królestwie.

br. Jan Michałkiewicz OFMCap

*zdjęcie Snowscat