„To jest Król żydowski”

Opublikowane przez Bracia Kapucyni w dniu

Komentarz na Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Łk 23, 35-43

Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: ”Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym”. Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: ”Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie”. Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: ”To jest król żydowski”.

Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu: ”Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas”. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: ”Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił”. I dodał: ”Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa”. Jezus mu odpowiedział: ”Zaprawdę powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju”.

Komentarz

W Ewangelii ludzie szydzą z Jezusa wiszącego na krzyżu. Z pogardą nazywają go Królem żydowskim, domagając się równocześnie, aby siebie uratował od śmierci. Chrystus który wisi na krzyżu pomiędzy dwoma łotrami, wskazuje na coś o wiele ważniejszego. Wybawia dobrego łotra od śmierci wiecznej i obiecuje mu raj. Tym samym ukazuje swoje prawdziwe Królowanie.

Nie tak jak widzi człowiek widzi Bóg, ponieważ drogi Boga nie są drogami człowieka. Czy Chrystus nie mógł zejść z krzyża, aby pokazać swą moc tym, którzy krzyczeli na niego? Zapewne mógł tak zrobić. Jednak Bóg wiszący na krzyżu nie zachowuje się jak osoba przegrana, która musi innym pokazać swoją wielkość. Nie jest bierny w swojej postawie. Jezus nie tylko sam zgodził się na taką śmierć wybierając ją w wolności, ale przyjmując ją nie traci swojej godności, godności którą dał Mu Bóg – godności Króla. Chrystus wisząc nad ziemią króluje. Dlatego nie musi czynić wszystkiego, aby zachować to ziemskie życie. Przez swoją postawę ukazuje nam, co jest największą wartością w życiu; zapewnia dobrego łotra, że jeszcze dzisiaj będą razem w raju.

„Dziś ze mną będziesz w raju”. Najkrótsze i najpewniejsze rozgrzeszenie. Dobry łotr w swoim grzechu, niczym się nie różnił od złego łotra. Różnica polegała na tym, że zrozumiał co złego zrobił i ze skruchą przyznał się do tego przed Panem. Owocem jego postawy jest zapowiedz Jezusa, że jeszcze dziś będą w raju. Bóg nie zwleka ze zbawieniem człowieka i swoje miłosierdzie chcę mu od razu okazać. To człowiek często zwleka i opóźnia to spotkanie.

br. Daniel Wójcik OFMCap

*zdjęcie Stephen Leonardi