„Ten jest mój Syn umiłowany”

Opublikowane przez Bracia Kapucyni w dniu

Komentarz na Święto Chrztu Pańskiego

Mt 3, 13-17

Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć od niego chrzest. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: „To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?” Jezus mu odpowiedział: „Ustąp teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe”. Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły się nad Nim niebiosa i ujrzał ducha Bożego zstępującego jak gołębica i przychodzącego nad Niego. A oto głos z nieba mówił: „Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”.

Komentarz

Ewangelia dnia dzisiejszego opisuje wydarzenie chrztu Jezusa. Warto zwrócić uwagę na dynamizm tej sceny i podkreślić ukryte znaczenie chrztu Jezusa dla człowieka.

Jezus przychodzi by przyjąć chrzest, chociaż nie miał osobistej potrzeby nawrócenia, do którego Jan wzywał udzielając chrztu. Jezus jest bez grzechu, Jego drogi są proste, zjednoczone doskonale z Bogiem. Sam Jan sugerował brak potrzeby chrztu Jezusa. Jednak Jezus nalegał, by ten Go ochrzcił. Powodem była wola Ojca, którą doskonale wypełniał. Po chrzcie Ojciec wskazał na Jezusa jako Tego, za którym potrzeba podążać: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie.

Bóg w każdym swoim działaniu postępuje tak, by człowieka podnieść i uświęcić, oraz wskazać mu właściwe drogi. Objawieniem Boga, jest dla nas życie i osoba Jezusa. Później w swoim nauczaniu, Jezus, sam o sobie powie: Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem. Wydarzenie chrztu w Jordanie jest jakby „małą paschą”, zapowiedzią tajemnicy przyszłej męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Ojciec chciał Paschy Jezusa, Ojciec chce naszej paschy, naszego oczyszczenia, nawrócenia i zbawienia. To Boże pragnienie dokonało się w Jezusie, i przez Niego dokonuje się w nas każdego dnia. W Nim mamy wytyczoną optymalną drogę przemiany i rozwoju. Na niej, dzięki działaniu Ducha Świętego, dostępujemy faktycznej przemiany życia, umocnienia w codzienności oraz perspektywę wieczności.

br. Andrzej Basista OFMCap

*zdjęcie Hudson Hintze