„Takich to czcicieli szuka Ojciec”

Opublikowane przez Bracia Kapucyni w dniu

Komentarz na III Niedzielę Wielkiego Postu

J 4, 5-42

Jezus przybył do miasta samarytańskiego zwanego Sychar, w pobliżu pola, które dał Jakub synowi swemu, Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy źródle. Było to około szóstej godziny.
Wówczas nadeszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: „Daj Mi pić!” Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta, by zakupić żywności. Na to rzekła do Niego Samarytanka: „Jakżeż Ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym Ci dała się napić?” Żydzi bowiem i Samarytanie unikają się nawzajem. Jezus odpowiedział jej na to: „O, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest Ten, kto ci mówi: „Daj Mi się napić”, to prosiłabyś Go, a dałby ci wody żywej”.
Powiedziała do Niego kobieta: „Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy Ty jesteś większy od ojca naszego, Jakuba, który dał nam tę studnię, i on sam z niej pił, i jego synowie, i jego bydło?” W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: „Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu”.
Rzekła do Niego kobieta: „Panie, daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać”. A On jej odpowiedział: „Idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj!” A kobieta odrzekła Mu na to: „Nie mam męża”. Rzekł do niej Jezus: „Dobrze powiedziałaś: Nie mam męża. Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą”.
Rzekła do Niego kobieta: „Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga”. Odpowiedział jej Jezus: „Wierz Mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, nawet już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli szuka Ojciec. Bóg jest duchem; trzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie”.
Rzekła do Niego kobieta: „Wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem. A kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko”. Powiedział do niej Jezus: „Jestem nim Ja, który z tobą mówię”.

Na to przyszli Jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z kobietą. Żaden jednak nie powiedział: „Czego od niej chcesz? – lub: Czemu z nią rozmawiasz?” Kobieta zaś zostawiła swój dzban i odeszła do miasta. I mówiła ludziom: „Pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam: Czyż On nie jest Mesjaszem?” Wyszli z miasta i szli do Niego.
Tymczasem prosili Go uczniowie, mówiąc: „Rabbi, jedz!” On im rzekł: „Ja mam do jedzenia pokarm, o którym wy nie wiecie”. Mówili więc uczniowie między sobą: „Czyż Mu kto przyniósł coś do zjedzenia?” Powiedział im Jezus: „Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał, i wykonać Jego dzieło. Czyż nie mówicie: „Jeszcze cztery miesiące, a nadejdą żniwa?” Oto powiadam wam: Podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak się bielą na żniwo. Żniwiarz otrzymuje już zapłatę i zbiera plon na życie wieczne, tak iż siewca cieszy się razem ze żniwiarzem. Tu bowiem okazuje się prawdziwym powiedzenie: Jeden sieje, a drugi zbiera. Ja was wysłałem, abyście żęli to, nad czym wy się nie natrudziliście. Inni się natrudzili, a wy w ich trud weszliście”.

Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w Niego wierzyć dzięki słowu kobiety świadczącej: „Powiedział mi wszystko, co uczyniłam”. Kiedy więc Samarytanie przybyli do Niego, prosili Go, aby u nich został. Pozostał tam zatem dwa dni. I o wiele więcej ich uwierzyło dzięki Jego słowu, a do tej kobiety mówili: „Wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu, usłyszeliśmy bowiem na własne uszy i wiemy, że On prawdziwie jest Zbawicielem świata”.

Komentarz

Dzisiaj w Ewangelii spotykamy zmęczonego Jezusa, który odpoczywa przy studni. Dołącza do Niego kobieta Samarytańska. Chociaż Żydzi i Samarytanie nie żyli w przyjaźni, Chrystus przechodzi ponad tym i zaczyna z nią rozmawiać.

Bóg jest zawsze z nami w każdej chwili naszego życia. Mówiąc do nas posługuje się tym co nas otacza, chcąc ukazać głębsze pragnienia i potrzeby naszego ducha. Mówiąc o wodzie wskazuje nie tylko na ugaszenie pragnienia, ale na coś o wiele większego na życie wieczne. Chęć zaspokojenia pragnienia Samarytanki pozwala jej nawiązać dalszą relację z Jezusem. On nie tylko chce zaspokoić jej pragnienie, ale również pokazać jej prawdę i naturalną tęsknotę, jaką człowiek ma w sercu do Boga. Niechęć pomiędzy Żydami i Samarytanami sprawiła, że nie mogli oddawać czci Bogu w Świątyni. Ludzkie sprzeczki, konflikty, uprzedzenia mają ogromne skutki w życiu człowieka, ponieważ utrudniają zbliżanie się do Boga. Bóg który wychodzi do człowieka jest ponad podziałami, konfliktami, ideologiami; przychodzi do człowieka w codzienności, do takiego jaki on jest. Takie doświadczenie miłości sprawia, że człowiek jest w stanie zostawić swoje wcześniejsze pragnienia i iść, aby innym oznajmiać tą dobrą nowinę. Dobrą nowinę o tym, że Bóg jest darmowy, że jest dla wszystkich i nie jest ograniczony miejscem.

Bóg przychodzi również do naszej codzienności. Trudności jakie nam uniemożliwiają spotkanie z Ojcem nie zawsze są tylko naszą winą. Słyszymy o tylu aferach, zgorszeniach; może sami zostaliśmy zranieni, odrzuceni przez ludzi kościoła, przez tych, którzy powinni troszczyć się o naszą wiarę. Nie dajmy się oszukać, że Bóg taki jest. On jest miłością, miłością która poniosła śmierć krzyżową za nas, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, daleko od Niego.

br. Daniel Wójcik OFMCap

*zdjęcie Sebin Thomas