„Niektórzy jednak wątpili”

Opublikowane przez Bracia Kapucyni w dniu

Komentarz na Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Mt 28, 16-20

Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili.
Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami: „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.

Komentarz

Św. Mateusz w Ewangelii ukazuje ostatnią rozmowę uczniów z Mistrzem. Jezus gromadzi ich razem, aby pamiętali, że po Jego wniebowstąpieniu nadal będzie obecny pośród nich.

Ewangelista ukazuje nam, że po czterdziestodniowym okresie przebywania ze Zmartwychwstałym i słuchania Go wśród uczniów wciąż rodzą się wątpliwości. Chrystus gromadzi ich razem na górze, aby mogli jeszcze raz zobaczyć kondycję swojej duszy. Okazuje się, że niektórzy z nich przeżywają wątpliwości. Jezus podchodzący do nich przypomina im, że to On jest Panem Świata i tę prawdę mają głosić wszystkim ludziom. Nie zatrzymuje się na ich wątpliwościach, ale ukazuje, że ich głoszenie Ewangelii będzie przymnażało wiernych. Ludzkie ograniczenia nie są w stanie zatrzymać, rozprzestrzeniania się Dobrej Nowiny.

W życiu człowieka również występuje kruchość wiary i wątpliwości. Chrystus ukazuje, że efekty naszego działania, nie zależą od naszych zdolności, ale od Jego obecności. Dlatego idąc drogą wiary nie powinniśmy skupiać się na owocach naszych działań. Powinniśmy natomiast wsłuchiwać się w Jego polecenia i oczyma wiary dostrzegać Jego obecność już tu na ziemi.

br. Daniel Wójcik OFMCap

*zdjęcie Aziz Acharki