„Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie”

Opublikowane przez Bracia Kapucyni w dniu

Komentarz na XXXIII Niedzielę zwykłą

Łk 21, 5-19

Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus powiedział: ”Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony”. Zapytali Go: ”Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy się to dziać zacznie?”. Jezus odpowiedział: ”Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: „Ja jestem” oraz „nadszedł czas”. Nie chodźcie za nimi. I nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec”. Wtedy mówił do nich: ”Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza; ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą do królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić. A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale włos z głowy wam nie zginie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie”.

Komentarz

W pierwszym czytaniu z Księgi Malachiasza, usłyszymy orędzie o wydarzeniach, które mają nastąpić w przyszłości. Prorok z jednej strony obwieszcza kres ludzi czyniących zło, z drugiej doświadczenie spotkania ze ,,słońcem sprawiedliwości”, które będzie udziałem wiernych Bogu.

Drugie czytanie z dzisiejszej Liturgii Słowa ukazuje natomiast postawę do jakiej Apostoł Paweł wzywa chrześcijan oczekujących na powtórne przyjście Jezusa. Uczniowie Zmartwychwstałego nie są powołani do trwania w bierności i obojętności, ale do aktywnego zaangażowania, do naśladowania wzoru pozostawionego im przez Pawła oraz jego współpracowników.

W Ewangelii, Jezus zwracając się do swoich uczniów, podobnie jak prorok Malachiasz i święty Paweł, podejmuje temat przyszłości. W wypowiedzi Jezusa słyszymy: proroctwa dotyczące przyszłych wydarzeń, uwagi odnoszące się do postaw jakie jego uczniowie powinni wobec nich przyjąć oraz obietnice, które im składa. Proroctwa dotyczą: zniszczenia świątyni, wojen, trzęsień ziemi, zarazy, fałszywych głosicieli i prześladowań. Chrystus zaleca uczniom ostrożność wobec ludzi występujących w Jego imieniu, mówiących o nadejściu końca świata oraz zachowanie spokoju w obliczu wiadomości o tragediach i kataklizmach, które nadejdą. Mówi także, by w obliczu prześladowań zrezygnowali z wcześniejszego przygotowania swojej obrony. Obietnice, które składa uczniom, dotyczą: daru mądrości i wymowy, w obliczu tych, którzy będą zadawać im krzywdę, oraz ocalenia tych, którzy pozostaną wierni: ,,Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie.”

Podczas gdy w Ewangelii Jezus zapowiada zniszczenie świątyni, które ma się dokonać w niedalekiej przyszłości oraz okres prześladowań Kościoła, które trwają aż dotąd, Apostoł Paweł mówi o postawie jaka ma towarzyszyć chrześcijanom w oczekiwaniu na Jego powtórne przyjście a prorok Malachiasz obwieszcza eschatologiczny koniec.

Dzisiejsza Liturgia Słowa pozwala nam, w jedną z ostatnich niedziel tego Roku Liturgicznego, spojrzeć szeroko na historię zbawienia. Boży plan zawiera w sobie zarówno proroctwa Starego Testamentu, objawienie, które dokonało się w Chrystusie, początki Kościoła wraz ze zburzeniem świątyni i czas prześladowań a swój kres osiąga on w dniu ostatecznego triumfu nad złem, w dniu objawienia się chwały Boga, w dniu Paruzji, powtórnego przyjścia naszego Pana. Marana tha! Przyjdź Panie Jezu!


br. Kacper Stec OFMCap

*zdjęcie Stephen Radford