„Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych?”

Opublikowane przez Bracia Kapucyni w dniu

Komentarz na XXVIII Niedzielę zwykłą

Łk 17, 11-19

Stało się, że Jezus zmierzając do Jerozolimy przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodził do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: „Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami”. Na ich widok rzekł do nich: „Idźcie, pokażcie się kapłanom”. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich widząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga donośnym głosem, upadł na twarz do nóg Jego i dziękował Mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: „Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec”. Do niego zaś rzekł: „Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła”.

Komentarz

Ewangelia według świętego Łukasza, już od pewnego czasu w liturgii słowa, pokazuje nam Jezusa zmierzającego w kierunku Jerozolimy, do miasta, o którym wie, że w nim poniesie śmierć. Pomimo to, idzie tam z odwagą i dobrze czyniąc. W drodze naucza.

Dzisiaj Jezus uczy słuchających Go, jak być prawdziwie wierzącym. Dziesięciu trędowatych zostało posłanych do kapłana by się mu pokazać, aby ten z kolei pozwolił im – według Prawa Mojżeszowego – powrócić do zdrowego społeczeństwa. Ich postawa jest bardzo budująca, ponieważ wyruszyli nie będąc jeszcze oczyszczeni. Zaufali Jezusowi. Gdy w drodze otrzymali zdrowie, jeden z nich zawrócił. Na pozór można by było pomyśleć, że wyłamuje się z posłuszeństwa Jezusowi i Prawu. Jednakże ten właśnie został ostatecznie pochwalony przez Jezusa; jego wiara okazała się miła Bogu. Ten mały przykład, których jest mnóstwo w Ewangelii, jest dla nas bardzo cenny. Pokazuje nam, że można wierzyć w Boże słowo, zachowywać przykazania, celebrować rytuały, być wiernym zewnętrznym i wewnętrznym powinnościom, nawet spotkać się osobiście z Jezusem, ale tak naprawdę nie dostrzegać Dawcy życia i zbawienia, nie odpowiadając uwielbieniem i dziękczynieniem na otrzymany dar.

br. Andrzej Basista OFMCap