„Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście.”

Opublikowane przez Bracia Kapucyni w dniu

Komentarz do Ewangelii - III Niedziela Zwykła

Łk 1, 1-4; 4, 14-21

Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono. W owym czasie:

Powrócił Jezus mocą Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich.

Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać.

Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: «Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana».

Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Niego utkwione.

Począł więc mówić do nich: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście».

Komentarz

Dziś w Kościele przeżywamy ustanowioną przez papieża Franciszka trzecią Niedzielę Słowa Bożego. Dzień, który ma na celu szczególne podkreślenie wagi oddawania czci Słowu Pana – Jezusowi Chrystusowi.

Proklamowane słowo w tym dniu ukazuje nam początek Ewangelii św. Łukasza, który adresuje ją do Teofila. Wpis redaktora, który nadaje dziełu osobistego zabarwienia, ukazuje nam wewnętrzną potrzebę, jaka rodzi się w człowieku po usłyszeniu Dobrej Nowiny (por. Łk 1, 1-2) – potrzebę dzielenia się tym doświadczeniem.

W kolejnych wersetach widzimy Jezusa, który jak to miał w zwyczaju, wchodzi do Synagogi, aby czytać Pisma. Sytuacja powszechna i dobrze znana społeczności Nazaretu, natomiast wzbudza ogólne poruszenie i zaciekawienie. To wszystko z powodu mocy Ducha, namaszczenia, które nadaje autorytet Jezusowi. Jezus nie staje wśród braci tylko jako zwykły pobożny Izraelita, ale jako umiłowany Syn Boży, powołany do rozpowszechnienia Królestwa Bożego. Ta sytuacja dobrze unaocznia fakt, że pierwszym egzegetą Pisma Świętego jest Jezus Chrystus.

I dziś we wspólnocie Kościoła mamy możliwość słuchania Słowa Bożego. Słowa, które wypowiada do nas sam Bóg. Dlatego potrzebne jest nam nieustanne wracanie do prawdy o tym, że Dzień Słowa Bożego nie jest raz do roku, ale trwa codziennie. W każdym dniu Jezus Zmartwychwstały dokonuje dzieła zbawienia dzięki wierze, poprzez sakramenty i słuchanie Słowa Bożego.

Br. Kamil Pasierbski OFMCap


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder