„Duch wyprowadził Jezusa na pustynię”

Opublikowane przez Bracia Kapucyni w dniu

Komentarz na I Niedzielę Wielkiego Postu

Mk 1, 12-15

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś Mu usługiwali.
Po uwięzieniu Jana przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.

Komentarz

W dzisiejszej Ewangelii słyszymy, że Duch wyprowadza Jezusa na pustynię. Tam przebywając przez czterdzieści dni wśród zwierząt Jezus był kuszony przez szatana. Po tym czasie trudnego doświadczenia przychodzi do Galilei. Jest to moment kiedy kończy się działalność Jana Chrzciciela – zostaje uwięziony, a zaczyna się publiczna działalność Jezusa. Głosi On, że czas się wypełnił i Królestwo Boże jest już blisko. Wzywa też jednocześnie do nawrócenia i wiary w Ewangelię.

Na początku Wielkiego Postu, który ma nas przygotować na Święta Paschalne, Chrystus daje nam przykład jak On przygotowuje się do rozpoczęcia swojej misji. Wychodzi na pustkowie, poza granice swojego komfortu, aby zmierzyć się z pokusami którymi atakuje nas nieprzyjaciel. Zwróćmy jednak uwagę na to, że Ojciec nie pozostawia swojego Syna samego. Zsyła Jezusowi swoich aniołów którzy Mu usługują. Bóg także nas nie pozostawia nigdy bez Swojej pomocy w obliczu trudnych doświadczeń.

Także dziś Chrystus wzywa nas do nawrócenia, czyli do zmiany naszego myślenia, abyśmy potrafili Mu zaufać w trudnych dla nas doświadczeniach i uwierzyli w Dobrą Nowinę, że Bóg nas kocha i pragnie naszego dobra i szczęścia. Może warto podjąć dziś jakieś postanowienie, które wyprowadzi mnie z mojej strefy komfortu? Jest ona dla mnie przyjemna i bezpieczne, ale przeszkadza mi dostrzec z jaką miłością Bóg się mną opiekuje.

br. Marek Kłusek

*zdjęcie Daniele Colucci