„Cieszcie się i radujcie”

Opublikowane przez Bracia Kapucyni w dniu

Komentarz na IV Niedzielę zwykłą

Mt 5, 1-12a

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami:
„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie”.

Komentarz

Błogosławieństwa z dzisiejszej Ewangelii są skierowane do osób, które mają szczególne upodobanie w Bogu i Jego woli. Pan Jezus redefiniuje pojęcie szczęścia, czyli błogosławieństwa Bożego, którego przejawem w kulturze żydowskiej, był pewien materialny dobrobyt, czy „dobrostan” osobowy.

Bóg przez swoje słowo, którym jest sam Jezus, wprowadza błogosławieństwo do wnętrza człowieka. Wskazuje na radość prawdziwego błogosławieństwa, którym On chce obdarzyć. Tej radości nie daje: posiadanie czegoś, status społeczny, poziom wykształcenia, zdrowie…

Błogosławieni są Ci, którzy w tych okolicznościach życia w jakich się znajdują, są otwarci na zbawienie ofiarowane od Boga; którzy przekonują się o tym, że bez Jego pomocy nie osiągną spełnienia i szczęścia; że bez Jego nauki są z dala od prawdy i żyją w kłamstwie; że „krzyż” jest nieodłączną częścią życia człowieka skierowanego na Boga. I wreszcie, prawdziwie błogosławieni są ci, którzy będą wierni w swojej codzienności nadziei, którą będą karmić przebywaniem z Nim. Nadziei, której całkowite spełnienie jest w niebie.

br. Andrzej Basista OFMCap