„Ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą…”

Komentarz do Ewangelii – XXXIII Niedziela Zwykła Mk 13, 24-32 Jezus powiedział do swoich uczniów: «W owe dni, po wielkim ucisku, „słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą spadać z nieba i moce na niebie” zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką Więcej…