„Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych”

Opublikowane przez Bracia Kapucyni w dniu

Komentarz na XXXII Niedzielę zwykłą

Łk 20, 27-38

Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: ”Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: „Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat weźmie wdowę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu”. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umarł bezdzietnie. Wziął ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę”. Jezus im odpowiedział: ”Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani są za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzaku, gdy Pana nazywa „Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba”. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją”.

Komentarz

Fragment ewangelii św. Łukasza, który jest przewidziany na 32. niedzielę zwykłą ukazuje nam scenę spotkania stronnictwa saduceuszów z Jezusem. Autor przypomina nam tylko jedną z cech owej grupy, ale niezwykle istotną. Saduceusze twierdzą, że nie ma zmartwychwstania. Ważnym jest zauważyć ten fakt, ponieważ wprowadza on w rozmowę, której uczestnikiem był Chrystus.

W dalszej części jest mowa o pytaniu nurtującym saduceuszów. Dotyczyło ono prawa lewiratu, czyli prawa dziedziczenia, w przypadku śmierci ojca domu. Lecz kluczem do ukazanego problemu, jest owa cecha wyróżniająca pytających – niewiara w zmartwychwstanie. Jezus w swojej wypowiedzi odpowiada na ukryty motyw pytających.

Słowo Ojca objawia prawdę o życiu po śmierci i nowym stworzeniu. Ukazuje całkowicie nowy porządek, który wykracza poza nasze rozumienie świata. Przekracza naturalny dla nas system, gdzie kobieta wychodzi za mąż, a mężczyzna żeni się. Na koniec popiera swoje słowa, odnosząc się do autorytetu Mojżesza, na którego powoływali się saduceusze. Pokazuje przez to, że zmartwychwstanie jest już obecne w odwiecznym zamyśle Ojca.

br. Kamil Pasierbski OFMCap

*zdjęcie James Kovin