„Będę prosił Ojca, a da wam Ducha Prawdy”

Opublikowane przez Bracia Kapucyni w dniu

Komentarz na VI Niedzielę Wielkanocną

J 14, 15-21

Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze – Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie.
Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie oglądał. Ale wy Mnie widzicie, ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was. Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie».

Komentarz

Fragment Ewangelii św. Jana, który jest relacją z Ostatniej Wieczerzy, ukazuje nam Chrystusa, który wygłasza ważne pouczenie do swoich uczniów. W tej wypowiedzi, która jest Mową Pożegnalną, wskazuje na miłość i posłuszeństwo Jego nauce. To z osobistej miłości uczniów rodzi się posłuszeństwo temu, co głosił i pokazywał Jezus, a fundamentalną nauką jest miłość, którą przez ten czas im okazywał.

Jezus, oprócz zaproszenia obiecuje także Parakleta, Ducha Prawdy, którego da Ojciec, aby był z uczniami na zawsze. Chrystus wie, że potrzebujemy Jego miłości, mocy, aby wzrastać i upodabniać się do Niego, a bez Ducha Świętego nie jesteśmy w stanie tego uczynić. Skoro, jak mówi w innym miejscu, bez pomocy Ducha nie jesteśmy powiedzieć, że Jezus jest Panem, tym bardziej nie jesteśmy w stanie Go naśladować i trwać w Jego nauce.

Ta Ewangelia zaprasza każdego z nas, byśmy w modlitwie prosili o Parakleta, który będzie nas wspierał, pocieszał, umacniał i uzdalniał do przeżywania i trwania w miłości Chrystusa, a także do głoszenia jej innym.

br. mgr* Jakub Robazel OFMCap

*świeżo upieczony! 😁
*zdjęcie Cody Doherty