Podziękowania


„Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, Ten, który nas pociesza w każdym naszym ucisku, byśmy sami mogli pocieszać tych, co są w jakimkolwiek ucisku, tą pociechą, której doznajemy od Boga”.
2Kor 1, 3-4
Kochani, Siostry i Bracia, niech Pan obdarzy Was pokojem!
     W imieniu własnym, Ministra Prowincjalnego - brata Tomasza Żaka oraz wszystkich braci naszej Prowincji pragnę serdecznie podziękować Wam za dar modlitwy Koronką do Miłosierdzia Bożego w trakcie trwania tego szczególnego dla całego Kościoła, ogłoszonego przez papieża Franciszka Roku Miłosierdzia. W inicjatywę Fali miłosierdzia włączyło się ok. 300 osób. My kapucyni poczytujemy to sobie za wielką łaskę. Jesteśmy świadomi tego, że sami potrzebujemy otworzyć się na miłosierdzie, aby potem nim żyć i z mocą ogłaszać je światu, jako dar, którym Bóg pragnie obdarzyć stworzonych na Jego obraz i podobieństwo. Inicjatywa ta wpisuje się w nasz franciszkańsko-kapucyński charyzmat, który wyraża się także w pielgrzymowaniu drogą wiary wraz z Ludem Bożym, wraz z Wami, oraz w szczególnej dla nas posłudze Sakramentu Pojednania. Wszyscy potrzebujemy owego wolnego, łaskawego zwrócenia się Boga ku nam w Jego Synu, Jezusie Chrystusie i w Duchu Świętym zamieszkującym nasze serca. Odpowiedzią na Wasz dar jest nasza codzienna modlitwa za braci i dobrodziejów, wśród których szczególne miejsce zajmują Ci, którzy z nami i za nas się modlą. Niech to doświadczenie Kościoła-Komunii owocuje w Waszym życiu otwartością na to wszystko, co On, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, chce zdziałać w Was i przez Was.
br. Łukasz Stec
Magister postnowicjatu i Rektor WSD


Zaproszenie do grupy modlitewnej "Fala Miłosierdzia"


Skończył się rok Bożego miłosierdzia, ale przecież nie kończy się miłosierdzie Boże!
     Dlatego nie ustawajmy we wspólnej modlitwie. Zapraszam wszystkich chętnych do włączenia się w grupę modlitewną "Fala Miłosierdzia". Będziemy w ten sposób kontynuować modlitwę Koronką do Bożego miłosierdzia w różnych intencjach, które każdy będzie mógł zaproponować. Zgłoszenia i więcej informacji znajdziecie na stronie www.postnowicjat.kapucyni.pl/falami.
br. Adam Stramski OFMCap